vineri, 5 februarie 2010


Prof. Mircea Stelian Petrescu: născut la 8 Mai 1933, la Floreşti, Prahova. 1944-1952, Liceul „Sfinţii Petru şi Pavel” (devenit „I.L. Caragiale”) din Ploieşti. 1952- 1957, Institutul politehnic din Bucureşti, Facultatea de electronică şi telecomunicaţii, specialitatea electronică industrială. 1957-1958, Institutul de fizică atomică al Academiei Române. Din 1958, şef de laborator, apoi asistent la Catedra de tuburi şi circuite electronice a Facultăţii de electronică şi Telecomunicaţii. 1960-1963, doctorat la Catedra de dispozitive semiconductoare, Institutul energetic din Moscova (teza de doctorat cu tema „Imitanţe comandabile cu dispozitive semiconductoare”). 1964- şef de lucrări, Catedra de tuburi şi circuite electronice, Institutul politehnic din Bucureşti. Din 1967, conferenţiar, apoi şeful acestei catedre. În 1969, organizează Catedra de calculatoare a Institutului politehnic. 1969- 1970, cercetător la Universitatea California, Berkeley, departamentul de inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor. 1970-2001, director al Centrului de calcul al Institutului politehnic. Prorector al Institutului în intervalul 1973-1978. Principalele domenii ale activităţii de cercetare: analiza şi proiectarea circuitelor electronice integrate, studiul dispozitivelor şi sub-sistemelor numerice, baze de date, sisteme de informaţie. Peste 150 de lucrări ştiinţifice de specialitate publicate, precum şi mai multe contracte de cercetare. Conducător de doctorat în domeniul ştiinţei calculatoarelor (peste 50 de teze de doctorat susţinute public). Coautor al programelor naţionale de cercetare, fabricaţie şi introducere a tehnicii de calcul şi de informatizare (1967, 1971, 1996). 1983- Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române. Preşedinte al Comisiei naţionale de informatică a Guvernului României. Doctor Honoris Causa al Universităţii „Politehnica” Timişoara, Universităţii tehnice „Gheorghe Asachi” Iaşi, Universităţii din Craiova. Participant la conferinţele Pugwash, la Conferinţele Generale ale UNESCO. Membru al „Association for Computing Machinery” şi al „International Institute of Electrical anf Electronic Enegineers”. Profesor consultant la Catedra de calculatoare, Universitatea „Politehnica” Bucureşti. Membru de onoare al Academiei Române, Secţia de ştiinţe tehnice. Membru fondator al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România. Adresa: Bucureşti, 060102, Str. Dr. Dimitrie Brîndză nr. 12. Tel. 312 82 43. E-mail:
mirceastelian@yahoo.com.
Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.
Secţia: Tehnologia Informaţiilor şi Comunicaţiilor, Calculatoare şi Telecomunicaţii.


LISTA DE LUCRĂRI
(prof. dr. ing. Mircea Petrescu)


LUCRĂRI ÎN DOMENIUL CIRCUITELOR ELECTRONICE CU
FUNCŢIONARE NELINIARĂ SAU LINIARĂ

1. Forma, perioada şi spectrul oscilaţiilor libere în circuitul LC cu capacitate neliniară a joncţiunii p-n, M. Petrescu, Buletinul Institutului politehnic din Bucureşti, nr.1, 1965 (16 pagini).
2. Studiul oscilaţiilor libere în circuitul LC cu capacitate neliniară a joncţiunii p-n cu ajutorul planului fazelor, M. Petrescu, Buletinul Institutului politehnic din Bucureşti, nr.3, 1965 (9 pagini).
3. Influenţa unui semnal armonic de joasă frecvenţă asupra oscilaţiilor libere în circuitul LC cu capacitatea joncţiunii p-n, M.Petrescu, Automatica şi Electronica, nr.1, 1965 (8 pagini).
4. Analiza curcitelor de amplificare cu tranzistoare cu ajutorul metodei grafurilor de semnal, M. Petrescu, Automatica şi Electronica, nr.1, 1966 (9 pagini).
5. Frequency Response of the Input Admittance of Impedance Sign Converters, M. Petrescu, Buletinul Institutului politehnic din Bucureşti, nr.4, 1967 (9 pagini).
6. Caracteristicile de frecvenţă ale unui amplificator cu tranzistoare cu 2 etaje, utilizat în inversoarele de semn de impedanţă, M. Petrescu, Buletinul Institutului politehnic din Bucureşti, nr.1, 1968 (10 pagini).
7. The Stability of the Negative Impedance Converters, M. Petrescu, Buletinul Institutului politehnic din Bucureşti, nr.5, 1967 (7 pagini).
8. Oscilatoare cu stabilitate ridicată a frecvenţei realizate cu tranzistoare, M. Petrescu, Automatica şi Electronica, nr.6, 1966 (4 pagini).
9. Amplificator tripolar cu tranzistoare, M. Petrescu, ş.a. , studiu, 1963 (6 pagini).
10. Asupra condiţiilor de inversare exactă a semnului impedanţei, M. Petrescu, studiu (5 pagini).
11. O metodă de analiză a circuitelor cu tranzistoare cu ajutorul matricei de conexiune şi grafurilor de semnal, M. Petrescu, studiu, 1966 (20 pagini).
12. Probleme actuale privind sistemele de calcul folosite în analiza circuitelor electronice, M. Petrescu, studiu prezentat la sesiunea ştiinţifică “Sisteme automate şi de prelucrare a informaţiei”, Academia Română, 1971 (20 pagini).


LUCRĂRI ÎN DOMENIUL DISPOZITIVELOR
SEMICONDUCTOARE

1. Electriceskie svoista tonkih poluprovondnikovîh plionok PbTe, M. Petrescu, I. Spânulescu, I. Drăghici, ş.a. , Buletinul Institutului politehnic Bucureşti, nr.2, 19e69 (11 pagini).
2. The crystalline structure of PbTe thin films, I. Spânulescu, M. Petrescu ,
I. Drăghici, Thin Solid Films, nr.3, 1969 (7 pagini).
3. PbTe thin-film field effect transistors, I. Spânulescu, M. Petrescu,
I. Drăghici, Thin Solid Films, nr.6, 1970 (3 pagini).
4. Measurement of resistivity or sheet resistivity of silicon slices, M. Petrescu, Hugo DeMan, raport de cercetare, Dept. of Electrical Engineering and Computer Sciences, Univ. of California – Berkeley, 1970 (18 pagini).
5. The measurement of diffusion depth in silicon slices, M. Petrescu, ş.a. , raport de cercetare, Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, Univ. of California, - Berkeley, 1970 (3 pagini).
6. An iterative method for finding the depletion layer width for an arbitrary profile function (planar case), M. Petrescu, Hugo DeMan , raport de cercetare, Dept. of Electrical Engineering and Computer Sciences, Univ. of California – Berkeley, 1970 (22 pagini).


LUCRĂRI ÎN DOMENIUL CONCEPERII ŞI REALIZĂRII UNOR SISTEME ŞI SUBSISTEME DE PRELUCRARE A INFORMAŢIEI


1. Analiza tranziţiilor şi a stării instabile în funcţionarea unor automate secvenţiale, M. Petrescu, studiu, 1972 (14 pagini).
2. Partiţii consistente şi partiţii închise în sinteza automatelor secvenţiale, M. Petrescu, Buletinul Institutului Politehnic din Bucureşti, nr.2, 1981 (18 pagini).
3. Abordări teoretice şi realizări actuale în conceperea automatelor de calcul, M. Petrescu, lucrare invitată, “Conferinţa naţională de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare, 1986 (10 pagini).
4. Efectul integrării pe scară medie şi largă asupra tehnicilor de sinteză a circuitelor combinaţionale şi secvenţiale, M. Petrescu, în volumul lucrărilor celei de a 3-a Conferinţe internaţionale de sisteme automate şi informaţionale în industrie, Institutul politehnic din Bucureşti, 1979 (24 pagini).
5. Sisteme de prelucrare automată a informaţiei tolerante la defecte, M. Petrescu, în “Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică” – nr.1, 1981 (lucrare prezentată în Comisia de cibernetică a Academiei Române, ianuarie 1981 (4 pagini).
6. Entropic analysis of cybernetic systems and its applications, M. Petrescu ş.a. , în “Modern trends in cybernetic and systems”, vol.II, Springer Verlag – Editura Tehnică, 1977 (12 pagini).
7. Exact and approximate analytical solutions for queuing network models of computer systems, M. Petrescu, ş.a. , “Proceedings of the 7th International Conference on Control Systems and Computer Science”, Vol.3, Bucureşti 1987 (19 pagini).
8. Metode de detecţie a semnalelor la transmisia de date prin cuplaj acustic, M. Petrescu ş.a. , în “Probleme de automatizare” nr.9, Editura Academiei Române, 1976 (5 pagini).
9. Aspecte constructive privind realizarea unui terminal inteligent, M. Petrescu, ş.a. , în “Probleme actuale de informatică şi conducere”, Ed. Dacia, 1977 (6 pagini).
10. Aspecte privind transmisia datelor prin reţeaua telefonică urbană, M. Petrescu, ş.a. , în “Probleme actuale de informatică”, Ed. Dacia, 1977 (7 pagini).
11. Sistem de programare relativ la un terminal inteligent, M. Petrescu, ş.a. , în “Probleme actuale de informatică şi conducere”, Ed. Dacia, 1977 (6 pagini).
12. Man – machine communication via remote terminals, M. Petrescu, ş.a. , în “Modern trends in cybernetics and systems”, vol.III, Springer Verlag – Editura Tehnică, 1977 (7 pagini).
13. Utilizarea microprocesoarelor pentru realizarea terminalelor inteligente, M. Petrescu, ş.a. , în “Probleme de informatică şi conducere”, Ed. Dacia, 1978 (7 pagini).
14. Experimente privind realizarea unor terminale cu afişare pe tub catodic, M. Petrescu, ş.a. , în “Probleme de automatizare”, nr.11, Editura Academiei Române, 1979 (18 pagini).
15. Caracteristicile principale ale structurii terminalului inteligent TELEROM-P, echipament şi programe de bază, M. Petrescu, ş.a. , studiu, prezentat la sesiunea “Perfecţionarea metodelor de prelucrare a datelor statistice”, 1973 (10 pagini).
16. Terminalul grafic DIGRAPH – structură şi performanţe, M. Petrescu, ş.a., , studiu prezentat la “Conferinţa naţională de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare”, 1984 (8 pagini).
17. Sistem de programe pentru terminalul grafic GKS, M. Petrescu, studiu prezentat la “Conferinţa naţională de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare”, 1984 (10 pagini).
18. Aspecte caracteristice ale realizării sistemelor grafice DIGRAPH, M. Petrescu ş.a. , în volumul lucrărilor celui de “Al IV-lea Simpozion naţional de teoria sistemelor”, Universitatea Craiova, 1986 (11 pagini).
19. Terminal grafic de înaltă performanţă, M. Petrescu, ş.a. , studiu prezentat la “Conferinţa naţională de cibernetică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare, 1986 (5 pagini).
20. Staţie grafică de înaltă performanţă, M. Petrescu, ş.a. , în volumul de lucrări “Simpozionul naţional de teoria sistemelor”, Universitatea Craiova, 1988 (8 pagini).
21. Sistemul de programe asociat staţiei GT-300, M. Petrescu, ş.a. , în volumul de lucrări “Simpozionul naţional de teoria sistemelor”, Universitatea Craiova, 1988 (6 pagini).
22. The dynamic changes of pictures in a graphical system, M. Petrescu, ş.a. , în volumul de lucrări “Simpozionul naţional de calculatoare şi conducerea proceselor”, vol.3, Institutul politehnic Timişoara, 1988 (4 pagini).
23. The GKS oriented graphical workstation GT-300, M. Petrescu, ş.a., lucrările Conferinţei “Infotech”, vol2, Bucureşti, 1988 (6 pagini).
24. Proiectarea de structură şi concepţia programelor de bază pentru o staţie grafică avansată, M. Petrescu, ş.a. , lucrare invitată, sesiunea “Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul tehnicii de calcul şi informaticii”, Bucureşti, 1989 (7 pagini).
25. Rendering complex schemes with radiosity method, M. Petrescu, Z. Racoviţă, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Buletinul Stiintific al Universităţii “Politehnica” Timisoara, vol. 43, No. 4, special issue dedicated to the Third International Conference on Technical Informatics CONTI “98, ( pag. 29-37).LUCRĂRI ÎN DOMENIUL ANALIZEI ŞI PROIECTĂRII
ASISTATE DE CALCULATOR

1. Aspecte generale ale structurii, funcţionării şi proiectării asistate de calculator a memoriilor seminconductoare cu tranzistoare bipolare, M. Petrescu, studiu, 1973 (16 pagini).
2. PANCE user’s guide (studiu privind analiza asistată de calculator a circuitelor electronice integrate, contract cu Institutul Central pentru Conducere şi Informatică), M. Petrescu, ş.a. , în “Biblioteca naţională de programe”, 1982 (40 pagini).
3. Performanţele sistemelor de programe ştiinţifice, M. Petrescu, studiu prezentat la sesiunea “Viitorul industriei de programe”, Academia Română, 1983 (11 pagini).
4. Sisteme expert instruibile în proiectarea asistată de calculator, M. Petrescu, ş.a. , în lucrările “Simpozionului naţional de teoria sistemelor”, Universitatea din Craiova, 1986 (5 pagini).
5. Sistem de programe pentru proiectarea automată a structurilor electrice, electromecanice şi electronice, M. Petrescu, ş.a. , studiu prezentat la “Conferinţa naţională de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare” (contract cu Institutul de cercetări şi proiectări pentru tehnica de calcul), 1986 (15 pagini).
6. Integrating learning with expert systems, M. Petrescu, Gh. Tecuci , în “Proceedings, 7th Internaţional conference on control systems and computer science”, vol.1, Bucureşti, 1987 (6 pagini).
7. Compilator SLIM pentru proiectarea structurală a circuitelor integrate cu reţele logice programabile, M. Petrescu, S. Blebea, D. Păunică , în volumul “Conferinţa anuală de semiconductoare”, 1988 (4 pagini).
8. Realizarea de automate secvenţiale prin structuri logice programabile cu ajutorul procesorului SLIM, M. Petrescu, studiu, prezentat la “Simpozionul de microprocesoare, microcalculatoare şi aplicaţii”, Institutul politehnic Bucureşti, 1988 (10 pagini).


LUCRĂRI ÎN DOMENIUL BAZELOR DE DATE

1. Evaluarea unor performanţe ale sistemului de gestiune a bazelor de date SOCRATE, M. Petrescu, ş.a., în “Buletinul român de informatică”, nr.1, 1981 (18 pagini).
2. Optimizarea expresiilor în contextul modelului relaţional de baze de date, M. Petrescu, volumul “A 4a Conferinţă internaţională de sisteme automate şi ştiinţa calculatoarelor”, Institutul politehnic Bucureşti, 1981 (5 pagini).
3. Sisteme relaţionale de baze de date, M. Petrescu, în “Memoriile secţiilor ştiinţifice – ştiinţe economice, sociologice şi cibernetică – 1982” (sinteza comunicărilor) – Academia Română, (comunicare în comisia de cibernetică a Academiei Române) (8 pagini).
4. Baze relaţionale de date pe sisteme de calcul CORAL 4011, M. Petrescu, ş.a. , studiu (prezentat la “Conferinţa naţională de cibernetică”, Academia Română, 1983 (9 pagini).
5. Relaţii vagi şi baze de date, M. Petrescu, în volumul de lucrări “A 5a Conferinţă internaţională de sisteme automate şi ştiinţa calculatoarelor”, Institutul politehnic Bucureşti, 1983 (7 pagini).
6. RECOL – sistem de gestiune a bazelor relaţionale de date, M. Petrescu, ş.a. , în volumul de lucrări “A 6a Conferinţă internaţională de sisteme automate şi ştiinţa calculatoarelor”, Institutul politehnic Bucureşti, 1985 (5 pagini).
7. Query processing in RDBMS RECOL, M. Petrescu, a.o. , în “Proceedings of the 9th international seminar on data base management systems”, Reinhardsbrunn, Germania, 1986 (8 pagini).
8. Concurenţa acceselor la un sistem relaţional de baze de date – concepţia logică, M. Petrescu, ş.a. , studiu, prezentat la “Conferinţa naţională de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare”, Bucureşti, 1986 (11 pagini).
9. Optimal query processing in relational DBMS RECOL, M. Petrescu, a.o. în “Proceedings, 7th International Conference on Control Systems and Computer Science”, vol.3, Bucureşti, 1987 (6 pagini).
10. Criterii de proiectare a structurii unei maşini de baze de date, M. Petrescu, ş.a. , în volumul de lucrări “INFOTECH”, vol.1, 1988 (7 pagini).
11. Baze de date şi baze de cunoştinţe – modele ale lumii reale, M. Petrescu, studiu prezentat în Comisia de cibernetică, Academia Română, 1988 (15 pagini).
12. Multilevel data organization in the relational DBMS RECOL, M. Petrescu, a.o. , în “Studies and Research în Computers and Informatics”, nr.2, 1990 (8 pagini).
13. Aspecte informaţionale în descompunerea schemelor de relaţie, M. Petrescu, în volumul de lucrări “Simpozionul naţional de teoria sistemelor”, Universitatea din Craiova, 1991 (5 pagini).
14. Functional dependences and relational schemes in normal forms, M. Petrescu, în “Proceedings, 8th International Conference on Control Systems and Computer Science”, vol2, Bucureşti, 1991 (8 pagini).
15. Applications of object – oriented databases, M. Petrescu, in “Proceedings, Development and Application Systems Conference”, vol.2, Universitatea din Suceava, 1992 (4 pagini).
16. An object – oriented data model for pattern recognition systems, M. Petrescu a.o. , în “Proceedings, Development and Application Systems Conference”, vol.2, Universitatea din Suceava, 1992 (7 pagini).
17. RECOL- primul sistem românesc portabil de gestiune a bazelor de date
relaţionale, M. Petrescu, Fl. Rădulescu, L. Iftode, volumul CodInf 86,
Ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1986 ( 7 pagini).
18.Bază de date orientată pe obiecte, pentru sistemul de teleconducere
a reţelelor energetice, Gh. Pentiuc, M. Petrescu, D. Coca, în volumul
« Producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea raţională a energiei »,
R.E.N.E.L., Filiala de reţele electrice, Suceava, 1992 (6 pagini).
19.Bază de date orientată pe obiecte pentru sistemul de conducere a
reţelelor electrice, M. Petrescu, Gh. Pentiuc, in volumul “ 80 de ani de la
înfiinţarea primului Institut Electrotehnic din România”, Iaşi, 1992, (5
pagini).
20.Techniques de la reconnaissance des formes dans le developpement des
systemes de teleconduite, M. Petrescu, Gh. Pentiuc, în volumul “80 de
ani de la înfiinţarea primului Institut Electrotehnic din România”, Iaşi,
1992, (pag. 98-101).
21.Asupra unei metode de modelare stochastica a sistemelor
multidimensionale, Gh. Pentiuc, M. Petrescu ş.a., SIMSIS7, Galaţi,
1992, (pag. 195-198).
22.Metoda de invăţare nesupravegheată în recunoaşterea formelor, Gh.
Pentiuc, M. Petrescu ş.a. , SIMSIS7, Galaţi, 1992, (pag. 195-198).
23.A relational environment using ISPF/PDF tables under MVS/ESA, M.
Petrescu, Fl. Rădulescu, C. Oproiu, Proceedings of the 9th International
Conference on Control Systems and Computer Science, Bucureşti, 1993,
(pag. 154- 158).
24.The tuple model, M. Petrescu, Fl. Rădulescu , Proceedings of the
International Conference on Technical Informatics CONTI ’94, vol. 5,
Timişoara, 1994, (6 pagini).
25.Recursive queries and negation in SQL, M. Petrescu, Proceedings of the
International Conference on Development and Application Systems, Suceava, 1998, (pag. 241-247).
26.Data modelling- some conceptual and practical issues, M. Petrescu, First
Workshop on Mathematics for Industry, Aristotle University of
Thessaloniki, 1998, (4 pagini).
27.Descoperirea cunoştintelor în baze de date- “Data Mining”, M. Petrescu,
volumul “Rolul invăţământului şi al cercetării ştiinţifice universitare în
dezvoltarea societăţii informaţionale”, Universitatea “Politehnica”
Bucuresti, 1998, (pag.97-102).
28.Developing time oriented database applications, Gh. Pentiuc, M.
Petrescu a.o. , The Annals of the “Ştefan cel Mare” University,
Electrical Section, Anul VI, Nr. 12, 1999 (pag. 21-26).
29.Databases- present trends in specific research, M. Petrescu, Acta
Universitatis Sibiensis, vol. XXXVIII, Sibiu, 1999, (5 pagini).
30.Performance evaluation in databases, M. Petrescu, Proceedings of the
12th International Conference on Control Systems and Computer Science
CSCS-12, Bucureşti, 1999, (vol 2, pag. 345-350).
31.Considerations regarding certain present and emerging topics in database
technology, M. Petrescu, Proceedings of the International Symposium on System Theory SINTES10, Craiova, 2000, (pag. 100-109).
32.Performance Evaluation in Databases. Analysis and Experiments, M.
Petrescu, D. Popeangă, R. Vasilescu , Transactions on Automatic
Control and Computer Science, Buletinul Stiintific al Universitatii
“Politehnica” Timisoara, vol. 45, Nr. 4, 2000, special issue dedicated to
the Fourth International Conference on Technical Informatics CONTI
2000, (pag. 153-158).
33.New Data Types and the Relational Model, M. Petrescu, Proceedings of
the International Conference on Development and Application Systems,
Suceava, 2000, (pag. 437-442).
34.The TPC-C Database Performance Benchmarking System. Analysis
and Experiments, M. Petrescu, D. Popeanga, R. Vasilescu,
Proceedings of the 13th International Conference on Control Systems
and Computer Science, Bucharest, 2001, (pag. 462-467).
35.Information Theory Aspects in Relational Database Design, M.
Petrescu, Proceedings of the 6th International Conference on
Development and Application Systems, Suceava, 2002, (pag. 395-398).
36.Relation between Query Optimization and Execution Plan in
Relational Databases, M. Petrescu, D. Popeanga, Proceedings of the 14th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucharest, 2003, (pag. 467-472).
37.A Database Integrity Pattern Language, O. P. Rotaru, M. Petrescu,
Leonardo Journal of Sciences, Issue 5, 2004, (pag. 46- 62).
38.Integrity and Consistency Aspects in Components Oriented Databases,
O.P. Rotaru, M. Dobre, M. Petrescu, Proceedings of the International
Symposium on Innovation in Information and Communication
Technology, Philadelphia University, Amman, Jordan, 2004, (pag. 131-
141).
39.A Framework for Implementing Vendor Independent Datebase
Applications, O. P. Rotaru, M. Dobre, M. Petrescu, Proceedings of the
Sixth International Scientific Conference “ Electronic Computers and
Informatics “ ECI 2004, Kosice- Herlany, 2004, (pag. 68- 74).
40. Towards a Component Based Model for Database Systems, O. P. Rotaru,
M. Petrescu, M. Dobre, Leonardo Journal of Science, Issue 4, 2004,
AcademicDirect Publishing House, Cluj- Napoca, (pag. 1- 25).
41. Baze de date inteligente, M. Petrescu, Revista de Inventică, Nr. 46, vol.
VIII, 2004, (pag. 1- 4), lucrare invitată prezentată la Simpozionul
internaţional de Sisteme Inteligente, Iaşi, 2004.
42. Vendor Independent Database Applications- An Architectural View,
O. P. Rotaru, M. Dobre, M. Petrescu, Analele Universităţii “ Dunărea
De Jos” Galaţi, Fascicula III, 2004. (pag. 86- 91).
43. Reusability Metrics for Software Components, O. P. Rotaru, M. Dobre,
M. Petrescu, Proceedings of the 3rd ACS/IEEE International Conference
on Computer Systems and Applications (AICCSA-05), Cairo, Egypt,
2005.


45. Transposed Relation Implementation: Past, Present, and Future, M.
Petrescu, Fl. Rădulescu, Proceedings CSCS- 15, 15th International
Conference on Control Systems and Computer Science, 2005, (pag. 822-
826).
46. Intertransaction Association Rules Mining: Rule Discovry and
Evaluation, D. Ungureanu, M. Petrescu, Al. Boicea, Fl. Rădulescu,
Proceedings of the 17th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS-17, Bucharest, May 2009.


LUCRĂRI ÎN DOMENIUL CONCEPERII ŞI REALIZĂRII
SISTEMELOR DE INFORMAŢIE

1. Research networking in Romania, M. Petrescu a.o., NATO Advanced Networking Workshop, Budapesta, 1993, (4 pagini).
2. An emerging societal invariant: the coherent basic information systems frame, N. Costake, M. Petrescu , Proceedings of the 13rd World Computer Congress- IFIP Congress ’94, Hamburg, (pag. 582-587).
3. Studiul domeniului tehnologiilor informaţiei- Proiectul strategiei de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, M. Petrescu s.a., Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 5, Nr. 3, 1995, (pag. 5-31).
4. Societatea bazata pe informatie-rezultanta a evolutiei tehnologiei si a complexitatii viitorului, M. Petrescu, sesiunea “Societatea globala informationala”, Academia Română, 1995, (10 pagini).
5. Tehnologia informatiei in strategia de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, M. Petrescu, Simpozionul siintific al inginerilor români de pretutindeni, Asociatia Generala a Inginerilor din Romania, 1995, (8 pagini).
6. The chronological information processing in a computer supervised power distribution network, M. Petrescu, Gh. Pentiuc, Proceedings of the International Conference on Development and Application Systems DAS8, Suceava, 1996, (pag. 153-158).
7. The cadastre and real estate publicity law implications in informatics, M. Petrescu, N. Costake, a.o., volumul “The New Cadastral and Real Estate System in Romania”, Bucuresti, 1996, (pag. 19-34).
8. The conceptual design of the information systems for the management of very large organizations, M. Petrescu, International Conference on Industrial Systems- IS96, Novi Sad, 1996 (4 pagini).
9. Cercetarea-dezvoltarea in domeniul tehnologiei informatiei si aplicatii in procesul informatizarii in Romania, M. Petrescu, Revista Română de Informatica si Automatica, vol.6, Nr. 2, 1996, (pag. 13-15).
10. Strategia informatizarii in Romania, M. Petrescu, volumul “Limbaj si Tehnologie”, Editura Academiei Române, 1996, (pag. 5-13).
11. Cultura- germene al societăţii informaţionale, M. Petrescu, lucrarile Simpozionului National “ Identitatea Culturala si Integrarea Europeana; Cultura in Societatea Informaţională”, Bucuresti, 1996, (4 pagini).
12. Tehnologiile informatiei-componenta a strategiei dezvoltarii durabile, M. Petrescu, Workshop Worldwatch “Sustainable development and international co-operation”, Bucharest, 1996, (5 pagini).
13. Societatea informaţionala-elemente caracteristice, M. Petrescu, volumul “ Rolul invatamantului si al cercetarii stiintifice universitare in dezvoltarea societatii informationale “, Universitatea “Politehnica” Bucuresti, 1997, (pag. 8-14).
14. Information society and a framework for advanced communications, technologies and services, M. Petrescu, International Conference “Intelligence in Services and Networks- ISN”, Bucuresti, 1997, (7 pagini).
15. Information technology and information society, M. Petrescu, International Conference on Development and Application Systems, invited paper, plenary session, Suceava, 1998, (7 pagini).
16. About certain definitions of the concept of information, M. Petrescu, Proceedings of the International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers and Process Informatics SINTES 9, Craiova, 1998, (vol.2, pag. 1-8).
17. Computing systems and communication systems- a comparative study, M. Petrescu, Transactions on Automatic Control and Computer Science, Buletinul Stiintific al Universitatii “Politehnica” Timisoara, vol. 43, Nr. 4, special issue dedicated to the Third International Conference on Technical Informatics, CONTI ’98, Timisoara, 1998, (pag. 98-107).
18. Societatea informationala si comunitatea umana, M. Petrescu, expunere in fata Senatului Universitatii din Craiova cu prilejul conferirii titlului de “Doctor Honoris Causa”, 1999, (15 pagini).
19. Information society- a necessary option for Romania, M. Petrescu, workshop on the information technologies and information society, International Conference “Beyond 2000”, Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu, 1999, (5 pagini).
20. Tehnologiile informaţiei si realizarea societăţii informaţionale in România, M. Petrescu, volumul “Răspunsul României la provocările secolului al 21lea”, contract A1/1999, Agentia Nationala pentru Stiinta, Tehnologie si Inovare, 1999, (17 pagini).
21. The convergence of computer and telecommunications technologies, M. Petrescu, Proceeding of the International Symposium “The Role of Academic Education and Research in the Development of Information Society”, Universitatea“Politehnica” Bucuresti, 1999, (pag. 111-117).
22. Societatea informaţionala- o alternativă necesară, M. Petrescu, Buletinul Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania, Nr. 1, 1999, (pag. 4-7).


DIZERTAŢII, LUCRĂRI CU CARACTER MONOGRAFIC,
RAPOARTE

1. Upravliaemâe immitansâ na poluprovodnikovâh priborah (Imitanţe comandabile realizate cu dispozitive semiconductoare), teză de doctorat, Institutul Energetic din Moscova, 1963.
2. Primenenie metoda grafov k analizu tranzistornâh invertorov znaka impedansa (Folosirea metodei grafurilor de semnal în analiza inversoarelor de semn de impedanţă cu tranzistoare), M. Petrescu, raport de cercetare, Catedra de dispozitive semiconductoare, Institutul Energetic din Moscova, 1963 (130 pagini).
3. Analiza circuitelor liniare cu ajutorul matricilor admitanţelor de nod, M. Petrescu, studiu editat de tipografia Institutului politehnic Bucureşti, 1976 (105 pagini).
4. Terminal inteligent TELEROM-P, M. Petrescu ş.a., raport de cercetare, contract al Institutului politehnic din Bucureşti cu Institutul de cercetări şi proiectări pentru automatizări, 1977 (328 pagini).
5. Dezvoltarea ştiinţei sistemelor cibernetice în România, M. Petrescu, în “Istoria ştiinţelor în România – cibernetică”, Editura Academiei Române, 1981 (25 pagini).
6. Metode topologice, numerice şi algoritmi in proiectarea asistată de calculator a circuitelor şi in particular in sistemul de programe SPICE, M. Petrescu s.a., editată de Institutul politehnic Bucureşti şi de Institutul de fizică şi inginerie nucleară, 1979, (115 pagini).


ALTE LUCRĂRI CU CARACTER DE SPECIALITATE

1. Asupra unui regulator electronic de turaţie pentru motoare de curent continuu, M. Petrescu, studiu prezentat la sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice, Institutul politehnic din Bucureşti, 1958 (25 pagini).
2. Computer networks and information-processing systems in the economic and social management, M. Petrescu, ş.a. , în “Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research”, nr.1, 1972 (14 pagini); lucrare prezentată şi la Conferinţa “Sciences et Techniques an 2000”, Paris, 1971.
3. Aspecte ale folosirii circuitelor integrate în construcţia calculatoarelor electronice, M. Petrescu, studiu prezentat la “Sesiunea ştiinţifică a Institutului politehnic Bucureşti, 1969 (15 pagini).
4. Cu privire la sistemele informatice mari, M. Petrescu ş.a. , studiu prezentat la “Conferinţa naţională de cibernetică”, Academia Română, 1985 (11 pagini).
5. Supercalculatoarele – geneză, structuri, aplicaţii, M. Petrescu, lucrare invitată la Facultatea de electrotehnică, Universitatea din Craiova, 1986 (25 pagini).

LUCRĂRI CU CARACTER GENERAL


1. Studii de dezvoltare a industriei de tehnică de calcul şi a utilizării calculatoarelor în economia naţională a României, în colective de elaborare, anii 1967, 1970-1971, 1973.
2. Long term forecasting of electronic data processing potential in Romania, M. Petrescu, ş.a. , în “Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică”, nr.1, 1974 (18 pagini).
3. O evaluare a programului de dezvoltare a tehnicii de calcul elaborat în anul 1967, M. Petrescu ş.a. , în volumul de lucrări al Conferinţei “INFOTECH”, 1988 (5 pagini).
4. Cercetarea în domeniul electronicii, M. Drăgănescu, M. Petrescu, articol, ianuarie 1966 (6 pagini).
5. Particularităţile cunoaşterii ştiinţelor contemporane. Statutul social şi epistemologic al ştiinţelor tehnice, M. Petrescu, studiu, Sesiunea ştiinţifică a Institutului politehnic din Bucureşti, 1979 (17 pagini).
6. Reflecţiuni asupra trecutului şi viitorului ciberneticii, M. Petrescu, lucrare invitată, Simpozionul de ingineria sistemelor şi cibernetică industrială, Institutul politehnic Bucureşti, 1980 (11 pagini).
7. Analiză de sistem şi abordări cibernetice în gândirea lui Spiru Haret, studiu, M. Petrescu, prezentat la “Conferinţa naţională de cibernetică”, Academia Română, 1981 (6 pagini).
8. O cale de urmat – dezvoltarea ştiinţei şi ingineriei “software”-ului, M. Petrescu, studiu, lucrare invitată la “Conferinţa naţională de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare”, 1984 (10 pagini).
9. Introducerea sistemelor de producţie asistată de calculator – condiţie a dezvoltării industriei, M. Petrescu în “Revista economică”, 1967 (10 pagini).
10. Orientarea învăţământului în domeniul informaticii în institutele politehnice, M. Petrescu, în revista “Forum”, nr.5, 1972 (6 pagini).
11. Nouvelles formes d’enseignement superior – quelques considerations de principe et certaines experiences realisees dans l’enseigment technique superieur en Roumanie, M. Petrescu, Colloque UNESCO sur les nouvelles formes d’enseignement superieur en Europe, CEPES, 1976 (12 pagini).
12. Tehnica de calcul şi informatica în modernizarea învăţământului superior de ingineri, M. Petrescu, volumul lucrărilor prezentate în sesiunea plenară a conferinţei “INFOTECH”, 1988 (10 pagini).
13. The role of science and technology in national development and the need for international cooperation: ways and methods for the developing countries to benefit by advances in science and technology, M. Petrescu, în “Proceedings of the 24th Pugwash Conference on Science and World Affairs”, 1974 (7 pagini).
14. The endogenous development and strategy elements of development, M. Petrescu, în “Proceedings of the 25th Pugwash Conference on Science and World Affairs, 1976 (4 pagini).
15. Security and cooperation in Europe, M. Petrescu, în Proceedings of the 26th Pugwash Conference on Science and World Affairs, 1978 (5 pagini).
16. Societatea informaţională- o alternativă necesară, M. Petrescu, Buletinul AGIR, anul IV, nr. 1, 1999, (3 pagini).
17. Economia naţională şi fondul de informaţii- progres sau stare de aşteptare, M. Petrescu, Regăsirea, anul 1, nr. 1, 1999.
18. The contribution of the European Federation of National Associations of Engineers to the continuous professional development, M. Petrescu, concluding address to the Fourth European Forum for Continuing Engineering Education, Trondheim, 1999, (3 pagini).
19. Tudor Tănăsescu- creator de şcoală, profesor, om de ştiinţă şi inginer, M. Petrescu, volumul „Tudor Tănăsescu, fondatorul şcolii româneşti de electronică“, simpozion Academia Română, 2001, (pag. 42- 54 ).

COMUNICĂRI LA CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, ETC.

1. Regulator electronic dublu de turaţie şi tensiune, M. Petrescu, ş.a. , Conferinţa naţională asupra automatizărilor industriale, Academia Română, 1957 (15 pagini).
2. Tranzistornâe invertorâ znaka impedansa, M. Petrescu, Conferinţa ştiinţifică a Institutului Energetic din Moscova, 1962.
3. Issledovenie svobodnâh kolebanii v LC – konture s nelineinoi iomkostiu p-n perehoda, M. Petrescu, Conferinţa ştiinţifică a Institutului Energetic din Moscova, 1962.
4. Imitanţe electronice cu dispozitive semiconductoare, M. Petrescu, Sesiunea ştiinţifică a Institutului politehnic Bucureşti, 1964.
5. Folosirea grafurilor de semnal în analiza circuitelor electronice cu tranzistoare, M. Petrescu, Sesiunea ştiinţifică a Institutului politehnic Bucureşti, 1965.
6. Realizări şi perspective în construcţia calculatoarelor electronice utilizate în economie, M. Drăgănescu, M. Petrescu, Sesiunea Ştiinţifică a Centrului de calcul economic şi cibernetică economică, 1967 (17 pagini).
7. Tranzistoare cu efect de câmp pe bază de straturi subţiri de PbTe, M. Petrescu ş.a. , Sesiunea ştiinţifică a Institutului politehnic Bucureşti, 1968.
8. Asupra proprietăţilor structurale ale straturilor subţiri de PbTe, M. Petrescu ş.a. , Sesiunea ştiinţifică a Institutului politehnic Bucureşti, 1968.
9. Circuite microelectronice în calculatoarele din generaţia a treia, M. Petrescu, sesiunea “150 de ani de la înfiinţarea primelor cursuri de inginerie în limba română”, Institutul politehnic Bucureşti, 1968.
10. Proprietăţile electrice ale straturilor subţiri de PbTe, M. Petrescu ş.a. , Sesiunea ştiinţifică a Institutului politehnic Bucureşti, 1969.
11. Aspecte particulare privind factorul de ramificare la ieşire al circuitelor integrate TTL, M. Petrescu, Sesiunea ştiinţifică a Institutului politehnic Bucureşti, 1972 (6 pagini).
12. Sisteme de transmisiuni de date cu cuplaj acustic (conectarea unui dispozitiv periferic de tip “teletype” la linia telefonică prin cuplaj acustic), M. Petrescu ş.a. , Conferinţa “Aplicaţii ale conceptelor actuale în ştiinţa sistemelor”, Academia Română, 1974 (5 pagini).
13. Microcalculatoare – tehnologii, structuri şi aplicaţii, M. Petrescu ş.a. , Conferinţa “Aplicaţii ale conceptelor actuale în ştiinţa sistemelor”, Academia Română, 1974 (8 pagini).
14. Realizări în proiectarea şi elaborarea unui terminal inteligent, M. Petrescu ş.a. , Conferinţa “Sisteme automate şi informaţionale în industrie”, Institutul politehnic Bucureşti, 1977 (5 pagini).
15. Echipamente terminale de prelucrare a datelor în sistemele informatice folosite în energetică, M. Petrescu, sesiunea de comunicări ştiinţifice – Întreprinderea de reţele electrice, Suceava, 1978 (8 pagini).
16. Microcalculator specializat ca terminal TELEROM-P, M. Petrescu ş.a. , Simpozionul de mini – şi microcalculatoare, Cluj-Nacoca, 1978 (7 pagini).
17. Sisteme cibernetice cu un număr finit de stări, M. Petrescu, Simpozionul de ingineria sistemelor şi cibernetică industrială, Institutul politehnic Bucureşti, 1980 (4 pagini).
18. Baze de date vagi, M. Petrescu, Conferinţa Naţională de Cibernetică, Academia Română, 1983 (5 pagini).
19. Algoritmi pentru operaţii relaţionale în contextul circuitelor integrate pe scară foarte largă, M. Petrescu, Conferinţa naţională de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare, 1984 (6 pagini).
20. Terminal grafic DIGRAPH-2D, experimentări, M. Petrescu ş.a. , Al 5lea simpozion de microcalculatoare, microprocesoare şi aplicaţii, Institutul politehnic Bucureşti, 1985 (5 pagini).
21. Stadiul actual şi tendinţe în realizarea sistemelor grafice interactive, M. Petrescu ş.a. , Conferinţa de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare, 1988.
22. O implementare a sistemului SLIM pentru proiectarea circuitelor integrate pe scară largă, M. Petrescu ş.a. , Al 7lea simpozion de microprocesoare, microcalculatoare şi aplicaţii, Institutul politehnic Bucureşti, 1987 (4 pagini).
23. Modele de organizare a datelor – dependenţa de aplicaţii, performanţe, M. Petrescu ş.a. , Conferinţa de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare, 1988 (4 pagini).
24. Învăţarea automată într-un sistem expert pentru domenii cu teorie slabă, M. Petrescu, ş.a. , Conferinţa naţională de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare, 1986 (5 pagini).
25. Inteligenţa artificială şi calculatoarele mari, M. Petrescu, “Conferinţa internaţională de sisteme automate şi ştiinţa calculatoarelor”, Institutul politehnic Bucureşti, 1987.
26. O structură de bază de cunoştinţe pentru proiectarea automatelor de control, M. Petrescu, ş.a. , Conferinţa de electronică, telecomunicaţii, automatică şi calculatoare, 1988 (4 pagini).
27. Codificarea stărilor şi realizarea microprogramată a automatelor secvenţiale, M. Petrescu, Al 9lea simpozion de microprocesoare, microcalculatoare şi aplicaţii, Institutul politehnic Bucureşti, 1989 (3 pagini).
28. Bază de date orientată pe obiecte, utilizabilă în sistemul de teleprelucrare a reţelelor electrice, M. Petrescu ş.a. , Sesiunea de comunicări ştiinţifice a filialei RENEL Suceava, 1992 (5 pagini).
29. Prognoza dezvoltării tehnicii de calcul în România, M. Petrescu, Sesiunea ştiinţifică a Institutului politehnic Bucureşti, 1972.
30. Cibernetica economică şi cibernetica tehnică, M. Petrescu, în Comisia de cibernetică, Academia Română, 1984 (4 pagini).
31. 20 de ani de la programul de tehnică de calcul şi informatică adoptat în 1967 – o analiză retrospectivă, M. Petrescu, ş.a. , Colocviul sisteme – modele – informatică şi cibernetică, Academia Română, 1987 (4 pagini).
32. Metodologia proiectării în ştiinţa calculatoarelor, M. Petrescu, ş.a. , Sesiunea de logică şi praxiologie, Institutul politehnic – Institutul de filozofie, Bucureşti, 1980.
33. Orientarea învăţământului în domeniul informaticii la Institutul politehnic Bucureşti, M. Petrescu, Simpozionul internaţional “Aplicaţiile informaticii în învăţământ, cercetare ştiinţifică, producţie”, Bucureşti, 1972.
34. Profilul şi pregătirea informaticianului, M. Petrescu, Simpozionul “Concepţia sistemică în organizare şi conducere”, Bucureşti, 1974.
35. Proiectarea asistată de calculator în instruirea studenţilor, M. Petrescu, ş.a. , Simpozionul Ministerul Educaţiei şi Învăţământului – Institutul de cercetări pentru tehnică de calcul şi informatică, 1988 (5 pagini).
36. Modelul relaţional în baze de date grafice, M. Petrescu, Simpozionul
“Proiectarea asistată de calculator”, Academia Tehnică Militară, 1991 (12
pagini).

37. Terminal inteligent cu microprocessor, M. Petrescu s.a., Primul Simpozion de microprocesoare, microcalculatoare si aplicatii, Institutul politehnic Bucuresti, 1981.
38. Baze de date in contextual actual al tehnologiei electronice, M. Petrescu, al 3lea Simpozion de Ingineria Sistemelor si Cibernetica Industriala, Institutul politehnic Bucuresti, 1984.
39. RECOL-un sistem de gestiune a bazelor de date relationale, M. Petrescu s.a., Al 5-lea Simpozion de microprocesoare, microcalculatoare si aplicatii, Institutul politehnic Bucuresti, 1985.
40. Evolutia arhitecturilor si tehnologiei circuitelor integrate- efecte asupra structurii sistemelor de calcul, M. Petrescu, reuniunea de lucru asupra problemelor de informatica si de utilizare a tehnicii de calcul, Institutul de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru tehnica de calcul si informatica ICSITTCI, Brasov, 1987.
41. Organizarea multinivel a datelor in sisteme de baze de date relationale, M. Petrescu s.a., Conferinta Nationala de Electronica, Telecomunicatii, Automatica si Calculatoare, Bucuresti, 1988.
42. Modele de organizare a datelor-dependenta de aplicatii, performante, M. Petrescu s.a., Conferinta Nationala de Electronica, Telecomunicatii, Automatica si Calculatoare, Bucuresti, 1988.
43. Anul 1881 in evolutia invatamantului tehnic din Romania, R. Voinea, M. Petrescu, reuniunea “Societatea ‘Politehnica’ –110 ani de la infiintare”, Asociatia Generala a Inginerilor din Romania, 1991 (11 pagini).
44. Metode de selectare a caracteristicilor utilizate in clasificarea automata a formelor, M. Petrescu s.a., Conferinta Nationala de Algebra, editia a X-a, 1992.
45. Societatea informationala, M. Petrescu, expunere in fata Consiliului Asociatiei Generale a Inginerilor din Romania, 1995, (8 pagini).
46. Communication and social cohesion in the information society, M. Petrescu, The Workshop on the Social Impact of the Information Society, Romanian Academy and the Government Agency of Telecommunications and Informatics, Bucharest, 2000, (Proceedings, 4 pagini).

BREVETE DE INVENŢIE

1. Certificat de prioritate eliberat de Comitetul de stat pentru invenţii şi descoperiri, Moscova, 1964 (Issledovanie avtokolebanii modulirovannâh po ciastote v rezonansnom konture s nelineinoi iomkostiu p-n perehoda, M. Petrescu).
2. Brevet de invenţie nr.68348/1978 (Sistem informaţional, M. Petrescu ş.a.).
3. Brevet de invenţie nr.71991/1979 (Cuplor telefonic pentru transmiterea de date, M. Petrescu ş.a.).

LUCRĂRI CU CARACTER DIDACTIC ŞI MONOGRAFIC

1. Teoria circuitelor de comutaţie, M. Petrescu, note de curs, Institutul politehnic Bucureşti, 1974 (152 pagini).
2. Teoria circuitelor de comutaţie, M. Petrescu, manual, Institutul politehnic Bucureşti, 1976 (143 pagini).
3. Simulatorul de dispozitive numerice SILOG, M. Petrescu ş.a. , manual de utilizare, Institutul politehnic Bucureşti, 1976 (26 pagini).
4. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, manual, M. Petrescu, Institutul politehnic Bucureşti, 1978 (141 pagini).
5. Structura automatelor secvenţiale, M. Petrescu, note de curs, Institutul politehnic Bucureşti, 1983 (36 pagini).
6. Manual de utilizare a sistemului relaţional de baze de date RECOL, M. Petrescu, ş.a. , Institutul politehnic Bucureşti, 1987 (20 pagini).
7. Baze de date, M. Petrescu, curs, Institutul politehnic Bucureşti, 1988 (134 pagini).
8. Tehnica impulsurilor, M. Petrescu, N. Cupcea, culegere de probleme,
Institutul politehnic Bucureşti, 1989 (partea I – 272 pagini; partea II –
276 pagini).
9. A computerized language for evaluating extended resources networks-
CLEVER, M. Petrescu, M. Sădeanu, editat de Institutul politehnic
Bucureşti si de Institutul de cercetări în tehnica de calcul, Bucureşti,
1985, (33 pagini).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu